Podzespoły konstrukcyjne betonomieszarki samochodowej

Mieszalnik tranzytowy (gruszka do betonu, betonowóz, betonomieszarka samochodowa) jest urządzeniem służącym do transportu betonu (zaprawy lub gotowej mieszanki) z betoniarni bezpośrednio na miejsce, gdzie ma być wykorzystany. Mieszalnik tranzytowy jest załadowany suchym materiałem i wodą. Wnętrze bębna tranzytowego wyposażone jest w spiralne ostrze.

Transport betonu i obsługa betonomieszarki samochodowej

betonomieszarka samochodowaSpiralne ostrze może poruszać się w dwóch kierunkach. Podczas ruchu zgodnego z ruchem wskazówek zegara bęben jest ładowany betonem, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara beton wylatuje z bębna tranzytowego. Bęben do mieszania betonu zapewnia płynny stan materiałów poprzez obrót bębna wokół własnej osi. Mieszalnik tranzytowy (betonomieszarka samochodowa) jest wykorzystywany w wielu projektach. Dostarcza beton, na przykład: do budowy lotnisk, budynków wielopiętrowych, tam, autostrad, mostów, fabryk itp. Składa się z różnych części, takich jak lej, rynna wyładowcza, obrotowy bęben mieszający i zbiornik wody. Zbiornik jest częścią, przez którą mieszalnik jest ładowany betonem. Zbiornik wody z mieszalnikiem służy do mycia bębna mieszającego beton, w taki sposób, aby mieszanka betonowa nie pozostawała na wewnętrznych ścianach bębna. Zsuwnia wyładowcza jest używana podczas wyładowywania betonu z mieszalnika. Zapewnia ona taką samą jakość betonu, jaka była w mieszalniku.

Zsuwnia prowadzi mieszankę betonową bezpośrednio na miejsce pracy. Czasami zdarza się, że miejsce wylewania nie jest wystarczająco blisko ciężarówki. W takich przypadkach beton jest wyładowywany na przenośnik taśmowy. Przenośnik taśmowy ma długość około 8-10 metrów. Jeśli to nie wystarczy, wtedy beton jest wlewany do tymczasowo wykonanej skrzyni betonowej.