Facebook Likes

Konferencja „Kosztowne Uprawnienia Zawodowe”

28 Maja 2018r. w Centrum Prasowym FOKSAL, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się konferencja „Kosztowne Uprawnienia Zawodowe”

Konferencja to prezentacja raportu powstałego w ramach projektu „Kosztowne uprawnienia zawodowe – analiza możliwych kierunków zmian w systemie kształcenia i pozyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu”. To opracowanie szczegółowej analizy obecnego stanu szkolnictwa zawodowego, pod kątem przygotowania i uprawnień do wykonywania zawodu na przykładzie kierunków – Finanse i Rachunkowość: zawód rewidenta. Architektura: zawód architekta. Raport to przede wszystkim wypracowanie standardów współpracy między ośrodkami kształcenia (uczelniami wyższymi) a odpowiednimi ciałami nadzoru i egzaminującymi: Izbą Adwokatów, Krajową Komisją Egzaminacyjną, Krajową Radą Biegłych Rewidentów. Opracowanie założeń do przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia zaproponowanych rozwiązań na uczelniach oraz opracowanie wniosków eksperckich w formie rekomendacji i propozycji założeń do ustawy, zmieniającej obecny system nadawania uprawnień zawodowych.

Projekt jest finansowany oraz powstał w ramach programu Dialog, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Newsletter

Ankieta

Czy uważasz, że po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość jesteś przygotowany do pracy w zawodzie biegłego rewidenta?

  • Tak - 0
  • Nie - 12
Głosuj
Wyniki

Publikacje z rynku pracy

KOSZTOWNE UPRAWNIENIA. REFORMA (...) Opublikowano: 20 04 2018

Poniższy raport zawiera propozycję istotnej reformy systemu nadawania licencji zawodowych. Według naszej diagnozy, obecny model dyskryminuje ekonomicznie młodych ludzi i stanowi dla nich poważną (...)

Czytaj więcej Zobacz wszystkie

Partnerzy projektu

Projekt jest finansowany oraz powstał w ramach programu Dialog, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.