Facebook Likes

O Projekcie

„Kosztowne uprawnienia zawodowe – analiza możliwych kierunków zmian w systemie kształcenia i pozyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu” to projekt, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której młodzi ludzie będą mieli większą możliwość wejścia na rynek pracy dzięki zniesieniu wysokich kosztów uzyskania uprawnień oraz usprawnieniu systemu nauczania, który pozwoli na zdobycie podczas nauki, odpowiedniej wiedzy praktycznej. Polska jest bowiem jednym z krajów o największej liczbie zawodów regulowanych (około 350), co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.  Projekt ma na celu wypracowanie propozycji, rozwiązań prawnych i organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie w trakcie studiów na wybranych kierunkach uprawnień do wykonywania zawodu, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów zawodowych.

Obecnie działający w Polsce system nadawania uprawnień zawodowych dyskryminuje ekonomicznie młodych ludzi, znacząco spowalniając proces ich wchodzenia na rynek pracy, co przekłada się na wiele negatywnych zjawisk demograficznych i gospodarczych. Monopolistyczne praktyki prywatnych instytucji i samorządów branżowych, pobierających wysokie opłaty za nadanie prawa do wykonywania zawodu, są jedną z przyczyn alarmującego bezrobocia i niskich zarobków wśród młodych ludzi, i co za tym idzie rosnącej migracji specjalistów na Zachód.

Projekt uwolnić kształcenie zawodowe jest pilotażowym rozwiązaniem na przykładzie dwóch kierunków – Finanse i Rachunkowość: zawód rewidenta oraz Architektura: zawód architekta.

Projekt jest finansowany oraz powstał w ramach programu Dialog, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Newsletter

Ankieta

Czy uważasz, że po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość jesteś przygotowany do pracy w zawodzie biegłego rewidenta?

  • Tak - 0
  • Nie - 12
Głosuj
Wyniki

Publikacje z rynku pracy

KOSZTOWNE UPRAWNIENIA. REFORMA (...) Opublikowano: 20 04 2018

Poniższy raport zawiera propozycję istotnej reformy systemu nadawania licencji zawodowych. Według naszej diagnozy, obecny model dyskryminuje ekonomicznie młodych ludzi i stanowi dla nich poważną (...)

Czytaj więcej Zobacz wszystkie

Partnerzy projektu

Projekt jest finansowany oraz powstał w ramach programu Dialog, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.