Facebook Likes

Porozmawiajmy o stanie kształcenia zawodowego w Polsce, problemach w zdobywaniu uprawnień oraz o monopolu instytucji i organizacji zawodowych.

Zobacz wątki dyskusji

Cytat dnia

„Polskie szkolnictwo wyższe znajduje się w poważnym i długoterminowym kryzysie. Wszelkie próby dokonania całościowej i kompleksowej reformy systemu kształcenia wyższego w Polsce, zasługują, zdaniem ZPP, na całkowite poparcie.”

Organizator
projektu:
Więcej informacji
na temat organizatora:

Newsletter

Ankieta

Czy uważasz, że po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość jesteś przygotowany do pracy w zawodzie biegłego rewidenta?

  • Tak - 0
  • Nie - 12
Głosuj
Wyniki

Publikacje z rynku pracy

KOSZTOWNE UPRAWNIENIA. REFORMA (...) Opublikowano: 20 04 2018

Poniższy raport zawiera propozycję istotnej reformy systemu nadawania licencji zawodowych. Według naszej diagnozy, obecny model dyskryminuje ekonomicznie młodych ludzi i stanowi dla nich poważną (...)

Czytaj więcej Zobacz wszystkie

Partnerzy projektu

Projekt jest finansowany oraz powstał w ramach programu Dialog, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.